Resmi Gazete’de bugün (28 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/12)

– Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/13)

– Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/14)

– Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/15)

– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/34)

– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

– İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

– Papara Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2021/115, K: 2023/133 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/24047 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx