Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında 584 kadın öldürüldü

Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında 584 kadın öldürüldü

Posted by
Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Önder Değirmenci, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu’nda ‘İstatistiklerle Kadın’ başlıklı sunum yaptı. Değirmenci, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun 83 milyon 614 bin 362 olduğunu, yüzde 49,9’unun da kadın olduğunu söyledi. Değirmenci 2009 ile 2019 yılları arasında cinayete kurban giden kadınların yıllara göre sayısını açıklayarak, “Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2019 yılı içerisinde 181 kadın, cinayet sonucu öldürülmüş. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 100 bin nüfus başına kadın cinayeti oranında Türkiye 0,63 gibi AB ortalaması seviyesinde. Cinayet nedeniyle 2009-2019 yılları arasında ölen kadınların yaş grubuna bakıldığında, 35-39 yaş aralığında 280 kadın, 0-4 yaş arası 35, 5-9 yaş arası 36, 10-14 yaş arası 43, 65 yaş üstü 190 kadın öldürüldü. 15 ile 49 yaş arasında bu cinayetlerin yoğunlaştığı görülüyor.” dedi. Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında 584 kadın öldürüldü #1 Öldürülen kadınların eğitim durumlarına ilişkin verileri de paylaşan Değirmenci, “Eğitim durumu dağılımına baktığımızda en fazla yüzde 31,4 ile ilkokul mezunu kadınların öldürüldüğünü gördük. Öldürülen kadınların yüzde 5,8’nin ise yüksekokul veya fakülte mezunu olduğu görüldü. Öldürülen kadınların medeni durum dağılımında ise yüzde 52’si evli, yüzde 19,6’sının hiç evlenmemiş olduğunu, yüzde 9’unun boşandığını görüyoruz. Cinayet nedeniyle ölen evli kadınların yıllara göre sayısına baktığımızda en son 2019’da 85 evli kadın öldürülürken, bu 10 yıl içinde 136 ile en çok 2017 yılında evli kadın öldürüldü.” diye konuştu. Önder Değirmenci, ‘2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan elde edilen sonuçlarla cinsiyete göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetme durumunun erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 48 olduğunu, gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetme oranının ise erkeklerde yüzde 10, kadınlarda yüzde 27 olarak tespit edildiğini kaydetti. Değirmenci, kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumunun erkeklerde yüzde 85,4, kadınlarda yüzde 78,3 olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma göstergeleri kapsamında verileri paylaşan Değirmenci, “20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenmiş kadınların oranı 2010’da yüzde 8,2 iken, 2019 yılında yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. Yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken, 2019 yılında yüzde 17,5.  Kadınların 2001 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 22 iken, 2020 yılında bu rakamın 25 olduğunu görüyoruz.” dedi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir