Sanayi son 3 yıl içinde en yüksek yıllık büyümeyi kaydetti

Sanayi son 3 yıl içinde en yüksek yıllık büyümeyi kaydetti

Posted by
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi sektörünün yaşanan zorluklara ve koronavirüs salgınının sarsıcı etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yüz akı olduğunu belirterek, “2020’de ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretimi, yılın iki ayında ortalama yüzde 10’un üzerinde artarak, geride bıraktığımız son 3 yıl içinde en yüksek yıllık büyümeyi kaydetmiştir.” ifadesini kullandı. Koronavirüs salgını ve küresel ekonomik gelişmelerin birçok makroekonomik değişken üzerinde olumsuz etkiye yol açtığına dikkati çeken Özdebir, enflasyon, işsizlik, döviz kurlarında oynaklık ve yüksek faiz algısının Türkiye ekonomisinde yapısal bir soruna dönüştüğünü kaydetti. Özdebir, ülkedeki makroekonomik gelişmelere değinerek, “Enflasyonun düşüşü için, para politikasında gerektiği kadar sıkılaştırmanın devam etmesi gerekiyor. Kısa dönemde acı reçete de olsa, faizin korunması mevcut durumda yapılabilecek en iyi iş gibi gözüküyor. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal istikrara odaklanması ve ekonomide para politikasının maliye politikasını destekleyici olduğu bir sistemin kurgulanması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.” değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, ekonomik politika tasarımlarının, yurt içi üretimi ve istihdamı odağına alması, yatırım iklimini iyileştirmenin yanı sıra yurt içi tasarrufları artırma, dolarizasyonu düşürme ve GSYH büyümesini kredi büyümesine ve dış borçlanmaya daha az bağımlı hale getirme hedeflerini gözetmesi gerektiğini belirtti. Salgının getirdiği şartlar nedeniyle 17 günlük “tam kapanma” kararının alındığına işaret eden Özdebir, bu kararda sanayicilerin üretime devam edebilmesinin önemli bir nokta olduğunu ancak kararda eksik kaldığını düşündükleri ve üretim ekosisteminin bütünlüğünü bozabilecek bazı unsurlara ilişkin yetkililerle temas içinde oldukları bilgisini verdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir